Pole magnetyczne

POLE MAGNETYCZNE - Magnetronic MF-8  

Wolnozmienne pola magnetyczne (do 100Hz) na poziomie molekularnym i komórkowym może wywołać:

działanie przeciwbólowe działanie przeciwzapalne i przeciwobrzękowe przyspieszenie procesu tworzenia zrostu kostnego w stawach rzekomychnasilenie procesu regeneracji tkanek miękkich działanie naczyniorozszerzające i naczyniotwórcze intensyfikacja procesu oddychania tkankowego oddziaływanie na własności fizykochemiczne wody w tkankach oddziaływanie na strukturę cholesterolu i jego pochodnych, w tym znajdujących się zwłaszcza w błonach biologicznych 

Przeciwbólowy mechanizm działania pól elektromagnetycznych został dobrze wyjaśniony w badaniach eksperymentalnych. Wykazano w nich, że wolnozmienne pola elektromagnetyczne powodują wzrost wydzielania endogennych opiatów z grupy b-endorfin, a więc substancji odpowiedzialnych za obniżenie progu czucia bólu. Udowodniono również, że przeciwbólowy efekt działania tych pól występuje nie tylko bezpośrednio podczas ich stosowania, lecz stwierdza się go również po zaprzestaniu ekspozycji na pole. Czas zmniejszonej reakcji na ból rozciąga się na okres od 2 do 4 tygodni po zakończeniu działania pola.

Pole magnetyczne może być alternatywą dla stosowania leków przeciwzapalnych. Zastosowanie pól magnetycznych umożliwia odstawienie leków, dając szansę wypłukania organizmu z leku i odbudowy uszkodzonych komórek i tkanek.

Badania doświadczalne wykazały, że zastosowanie pola magnetycznego sprzyja regeneracji tkanek uszkodzonych wskutek urazu mechanicznego, termicznego bądź innych czynników uszkadzających ciągłość tkanki. Dzięki wynikom badań pole magnetyczne zaczęto wykorzystywać w medycynie sportowej oraz ortopedii i traumatologii.

         

Kontakt
Fizjoterapia PANACEUM Paweł Czarnocki
engine solidside | system zarządzania treścią 3w-cms