Reedukacja sensomotoryczna

 

REEDUKACJA SENSOMOTORYCZNA

 

Informacje, które docierają do receptorów naszego organizmu są na bieżąco analizowane i segregowane. Wynikiem jest reakcja mniej lub bardziej uświadomiona. Cześć reakcji ogranicza się do bieżącej chwili, ale informacja jest również zapamiętywana i kształtuje sposób reakcji w przyszłości. Przykładem jest potknięcie się czy ukłucie, które praktycznie w jednej chwili potrafi mocno zmodyfikować sposób poruszania się i wzór reakcji.

 

Doświadczenia mają wpływ na sposób poruszania się i przemieszczania. Jeśli ktoś intensywnie pracuje przez kilka tygodni czy miesięcy, jego sposób poruszania ulega zmianie. To samo zdarza się po kontuzji czy wypadku, ból lub asymetria zniekształca lub niszczy dotychczasowe wzorce ruchu i wytwarza patologiczne, które mogą przekształcić się w zły nawyk. Ugruntowanie zmian jest tym większe im dłużej trwa bodziec lub zły wzorzec ruchu.

 

Reedukacja sensomotoryczna to odtwarzanie optymalnej formy ruchu poprzez analizę sposobu poruszania oraz symetrii ruchu. Praca na platformach balansowych oraz podwieszeniach (częściowych lub całkowitych) umożliwia precyzyjną analizę w czasie rzeczywistym. Ćwiczenia w łańcuchach kinematycznych na zmianę otwartych i zamkniętych, oraz na podłożu stabilnym i niestabilnym kształtują korzystny funkcjonalnie wzorzec ruchu.

 

Ćwiczenia integracji sensomotorycznej są przyjemne i atrakcyjne, a poprzez aktywizację wielu receptorów poprawiają również sposób myślenia i pracę umysłową.

 

Kontakt
Fizjoterapia PANACEUM Paweł Czarnocki
engine solidside | system zarządzania treścią 3w-cms