Wypracowanie optymalnej formy ruchu jako wynik analizy symetrii ruchu i sposobu poruszania się.

Close Menu