Terapeuta przeprowadza analizę symetrii ruchu i sposobu poruszania się Pacjenta. Celem reedukacji sensomotorycznej jest wypracowanie optymalnej formy ruchu.

Close Menu